Куколь В. С. (1936)
В ДЕРЕВНЕ
1952
Картон / масло
23.5 x 29.5 см
Надписана на обороте