Полюшенко А. П. (1911 – 1985)
ПОРА ЦВЕТЕНИЯ
1974
Холст / масло
81 x 87 см
Надписана на обороте