Скобелев М. А. (1930 – 2006)
В ЧАЙХАНЕ. БУХАРА
1970
Бумага / см.техника
43 x 59 см
Подписана на обороте