Петровичева Н. П. (1918 – 2004)
ОСЕННЕЕ СОЛНЦЕ
1943
Холст / масло
35 x 44.5 см
Надписана на обороте